Van Zwart Goud naar Rode Ontmaskering

written on 07-01-2016

De pagina over de battle kan hier gevonden worden.

Het is bekend dat olie één van de grootste inkomstenbronnen is van terroristen. Van Islamitische Staat (IS) is het zelfs dé grootste bron van inkomsten. Naar schatting verdient deze militie hiermee ruim 1 miljard dollar op jaarbasis. Dit betekent dat oliegelden zo’n 38% van de totale inkomsten van deze organisatie behelzen [1, “Middelen”] . (Hoewel andere bronnen uit gaan van ongeveer 1.5 miljoen dollar per dag, wat neerkomt op zo’n 548 miljoen dollar op jaarbasis [2, “Middelen”].) 
 
Met dit geld financiert IS onder anderen haar strijders. Het is daarom van groot belang dat de illegale verkoop van olie zoveel mogelijk de kop in wordt gedrukt. Ondanks bombardementen van de VS op olievelden in het gebied, verdient IS nog steeds veel aan de verkoop van het zogenoemde “zwarte goud”. Hoe is dit mogelijk?
 
Een belangrijk antwoord op deze vraag is dat de door de VS geleide coalitie niet de belangrijkste onderdelen van de infrastructuur van IS’ oliebolwerk bombardeert. Als té veel pijpleidingen, olievelden en- raffinaderijen worden beschadigd, resulteert dat ook in destabilisatie van de levens van gewone burgers die in door IS bezet grondgebied leven. Daarnaast schaadt het de operaties van andere rebellen die door de VS gesteund worden en (deels) afhankelijk zijn van de olie van IS. Tevens zal de eventuele toekomstige regering in het gebied, nadat IS uitgeschakeld is, ook sterk afhankelijk zijn van de inkomsten uit olieproductie. Verdere beschadiging van de nodige infrastructuur zorgt dan voor een instabiele regio, ook als die door een vreedzame regering wordt geleid. 
 

De Aanpak 

Mijn voorstel berust op de volgende pijlers:
 1. De burgers wonend in bezet grondgebied mogen geen fysieke schade worden berokkend. 
 2. De infrastructuur die van vitaal belang is voor de bewoners van de regio mag niet geschaad worden. 
 3. De verdiensten aan de verkoop van olie door ISIS moet tegelijkertijd omlaag geschroefd worden. 
 4.  
De te hanteren strategie berust onder anderen op het feit dat sommige mensen niet weten dat ze olie van ISIS kopen, terwijl er alternatieven zijn. De meeste olie van ISIS wordt in ongezuiverde vorm direct bij de olievelden aan onafhankelijke handelaren verkocht [3, “Selling crude oil”] . Die handelaren verkopen de olie bijvoorbeeld weer door aan andere handelaren met kleinere vervoermiddelen. Met deze vervoermiddelen wordt de olie naar Noord-Syrië (waar de rebellen verblijven) of Oost-Irak gebracht [3, “Oil Refineries”]
 
Een andere mogelijkheid die de handelaren hebben is om de grove olie te verkopen aan dichtbij gelegen olieraffinaderijen. Daar wordt de grondstof verwerkt tot petroleum en mazout. Deze producten zijn van groot belang voor de lokale bevolking, omdat ze brandstof zijn voor de generatoren die ze gebruiken om elektriciteit mee op te wekken. De petroleum en mazout wordt naar markten op grondgebied van ISIS en de rebellen gebracht, waar het verkocht wordt aan de lokale bevolking. Die gebruiken het zelf of smokkelen het naar landen als Turkije, Jordanië, Irak en Iran [2, “Oil smuggling”]. Zodra de olie in dergelijke landen is beland, kan de oorsprong ervan niet meer worden achterhaald. 
 
Daar zit wat mij betreft de crux: er moet op de één of andere manier ervoor worden gezorgd dat men in die landen weet dat de olie van IS afkomstig is. Het moet duidelijk(er) worden welke olie door IS geproduceerd is, en welke niet. Dit kan met een betrekkelijk eenvoudige methode bewerkstelligd worden: markeer de olie en de vervoerders ervan met kleurstof. Het liefst allemaal met één duidelijke, primaire kleur (hiermee verneder je direct de fundamentalistische “moslims” van IS: een primaire kleur als rood wordt door belijders van de islam geassocieerd met de "onderontwikkelde" godsdiensten van volkeren die in hun ogen primitief zijn, zie [4]). Bombardeer zoveel mogelijk voertuigen die gebruikt worden voor de transport van olie met “kleurstofbommen”. Deze bommen moeten een soort mengsel van kleurstof en sterke lijm bevatten, wat het verwijderen ervan erg bemoeilijkt (zeker in deze gebieden waar het warm en droog is). 
 
Eigenlijk zou voornamelijk de olie zélf duidelijk gekenmerkt moeten worden met kleurstof. Zorg ervoor dat de olie deze kleur wordt door de kleurstof erin te verspreiden nádat het geraffineerd is (omdat het zuiveringsproces waarschijnlijk de kleurstof scheidt van de olie). Dit moet op slinkse wijze worden gedaan. De pijpleidingen die de olie vervoeren moeten gesaboteerd en geïmpregneerd worden met kleurstofmengsels. Betaal desnoods mensen van de lokale bevolkingen ervoor om dit te doen. Ik geef toe dat dit echter makkelijker gezegd dan gedaan is. 
 
Tegelijkertijd moet een massale mediacampagne gelanceerd in omringende landen als Turkije, Jordanië, Irak en Iran worden waarin duidelijk wordt gemaakt dat er bloed kleeft aan de mensen die rode olie verkopen, in door rode kleurstof gebombardeerd voertuig rijden of rode olievaten vervoeren. Op die manier worden handelaren die samenwerken met IS gestigmatiseerd en wordt het voor hen moeilijker om hun producten te verkopen. Er kan ook tipgeld uitgereikt worden aan degenen die dergelijke handelaren rapporteren bij de politie. 
 
Daarnaast denk ik dat deze aanpak effectief is omdat het inspeelt op de publieke opinie ten aanzien van IS in de regio. Door ze te “brandmerken” met de rode kleurstof wordt IS en iedereen die zaken met ze doet publiekelijk ten schande gemaakt. De rode kleur symboliseert de bloedige, wrede primitiviteit van de ideologie van deze groepering en ondermijnt tegelijkertijd hun autoritaire imago. Op deze manier wordt de militie gestigmatiseerd en keert het sentiment tegen hen. Tevens worden de drie genoemde pijlers nageleefd. Ten slotte zijn kleurstoffen goedkoop en worden gangbare bombardementen reeds uitgevoerd. 

Bronnen

 1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_Staat_(in_Irak_en_de_Levant)#Middelen 
 2.  
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_production_and_smuggling_in_ISIL 
 4.  
 5. http://ig.ft.com/sites/2015/isis-oil/ 
 6.  
 7. http://aaiil.org/fiji/articles/jalaluddean/colourrestrictionsinislam.pdf